Despre noi / About us

Suntem o organizație înființată în 2013, în Județul Ilfov, cu misiunea de a forma comunități incluzive și active în sudul României, capabile de acțiune pentru binele comun.

Ne dorim o societate marcată de acțiune socială, în care „nimeni nu ar trebui să aibă pe nimeni”. O reală „societate măreață” (Big Society) nu poate exista în afara parteneriatului cu societatea civilă, un parteneriat în care statul are rol de facilitator și în care toți oamenii sunt capabili să se implice și să-și schimbe viața în comuniune, conștienți că nu sunt o masă de manevră amorfă.

Visele bătrânilor este primul nostru proiect, de solidaritate și mobilizare comunitară pentru îndeplinirea dorințelor „de-o viață” a semenilor mai în vârstă, finanțat în 2014 – 2015 de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin Fondul pentru Inovare Civică.

Au urmat Senior Karaoke, Seniori activi pe piața muncii, Comunitatea Seniorilor Pricepuți, Senior Card, SudActiv – Inițiative civice intergeneraționale… integrate firesc în platforma Seniorul.ro, de promovare a unei înaintări în vârstă active și sănătoase în România.

Ne putem vedea și asculta în București sau (de) oriunde: contact@geac.ro; tel. 0773.723.424 – Radu Meiroșu, membru fondator.

Datele organizației: C.I.F. 27441645; Cont IBAN: RO05 RNCB 0752 1279 2574 0001, BCR – Agenția Barbu Văcărescu

About us

We are a Romanian nongovernmental organization established in 2013, in Ilfov County, with the mission to form inclusive and active communities in southern Romania, capable of action for the common good.

We aim for a society marked by social action, where “no one should have anyone”. A truly “Big Society” cannot exist outside of partnership with civil society, a partnership in which the state is a facilitator, and in which all people are able to engage and change their lives together, understanding that they are not a controlled amorphous mass.

Older People’s Dreams is our first project of solidarity and community mobilization for the fulfillment of the “lifelong” wishes of our older peers, funded in 2014 – 2015 by the Foundation for Civil Society Development, through the Civic Innovation Fund.

More projects have followed, like Senior Karaoke, Active Seniors in the Labour Market, Skilled Seniors Community, Senior Card, SouthActive – Intergenerational Civic Initiatives…. naturally integrated within The Senior platform, which promotes active and healthy ageing in Romania.

We can see and hear each other in Bucharest or (from) anywhere: contact@geac.ro; tel. 0773.723.424 – Radu Meirosu, founding member.

Organisation ID: C.I.F. 27441645; IBAN account: RO05 RNCB 0752 1279 2574 0001, BCR – Barbu Văcărescu Agency