Despre noi / About us

Suntem o organizație activă și independentă din Județul Ilfov dedicată preponderent oamenilor din sudul României, cu misiunea de a forma comunități puternice – spre binele comun.

Visele bătrânilor este primul nostru proiect, finanțat în 2014 – 2015 de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin Fondul pentru Inovare Civică.

Au urmat Revista Seniorul, Senior Karaoke, Seniori activi pe piața muncii, Comunitatea Seniorilor Pricepuți, Senior Card… Așa s-a născut și crește Seniorul.ro – platforma care promovează înaintarea în vârstă activă și sănătoasă în România.

Ne putem vedea și asculta în București sau (de) oriunde: contact@geac.ro; tel. 0773.723.424 – Radu Meiroșu, membru fondator.

Datele organizației: C.I.F. 27441645; Cont IBAN: RO05 RNCB 0752 1279 2574 0001, BCR – Agenția Barbu Văcărescu

About us

We are an active and independent organization in Ilfov County dedicated mainly to the people of southern Romania, with a mission to build stronger communities – for the common good.

The Dreams of the Elders is our first project, funded in 2014 – 2015 by Civil Society Development Foundation, through the Civic Innovation Fund.

More projects have followed – Senior Magazine, Senior Karaoke, Active Seniors in the Labour Market, Skilled Seniors Community, Senior Card… This is how Seniorul.ro – the platform that promotes active and healthy ageing in Romania – has been born and growing.

We can see and hear each other in Bucharest or (from) anywhere: contact@geac.ro; tel. 0773.723.424 – Radu Meirosu, founding member.

Organisation details: C.I.F. 27441645; IBAN account: RO05 RNCB 0752 1279 2574 0001, BCR – Barbu Văcărescu Agency