DigitalScouts

Pandemia COVID-19 a evidențiat importanța tehnologiei și competențelor digitale pentru participarea la viața socială. Deși decalajul digital dintre generațiile tinere și cele mai în vârstă din Europa tinde să se reducă, nevoia de sprijin continuă să se mențină, în special în rândul persoanelor de vârstă foarte înaintată și cu un nivel de educație formală mai scăzut.

Acesta este motivul pentru care a fost lansat proiectul Erasmus+ ”DigitalScouts. Enhancing the digital literacy and participation in Europe”, al cărui debut a fost marcat în cadrul unei întâlniri hibrid care a avut loc la Gouda (Țările de Jos), în 19 – 20 ianuarie 2023.

DigitalScouts își propune să formeze persoane interesate să acorde sprijin seniorilor în utilizarea instrumentelor digitale, oferindu-le celor din urmă posibilitatea de a beneficia de oportunitățile de cultivare a stării de bine și de participare digitală. Prin participare digitală ne referim la folosirea de instrumente digitale (Internet, social media etc.) în scop personal, în viața de zi cu zi, în aspecte sociale, culturale, politice, menite să le îmbunătățească calitatea vieții.

Din decembrie 2022 până în iulie 2025, proiectul DigitalScouts va fi implementat de 6 organizații din 5 țări:

  • ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH (Germania)| Coordonator internațional
  • BerufsWege für Frauen e.V. (Germania)
  • AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe (Olanda)
  • SHINE 2Europe (Portugalia)
  • GEAC – Asociația Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie (România)
  • Crucea Roșie Austria

Partenerii DigitalScouts vor elabora un compendiu european care va evidenția relevanța promovării participării digitale a cetățenilor în vârstă. Acesta va prezenta exemple ilustrative din țările participante cu privire la modul în care persoanele în vârstă pot beneficia prin utilizarea instrumentelor digitale pentru îmbunătățirea stării de bine și pentru a-și crește participarea culturală, politică și societală.

Proiectul se concentrează în principal pe o ofertă educațională care formează „cercetași digitali” cu scopul de a sprijini seniorii în utilizarea instrumentelor digitale care le permit să beneficieze de oportunitățile oferite de digitalizare.

Pentru aceasta, partenerii vor dezvolta o metodologie de formare digitală auto-didactică. Cursul se concentrează pe diversele posibilități de participare digitală și de cultivare a stării de bine, permițând cercetașilor digitali să dobândească cunoștințe comprehensive pentru a sprijini persoanele de 60+ ani în utilizarea instrumentelor digitale, în funcție de interesele lor personale.

Toolkit-ul elaborat în proiect va sprijini formatorii să conceapă propria metodologie și experiență educațională.

Website proiect: https://ro.digitalscouts.eu/